Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Druki dla Kół

 


 

ZNAKI WARTOŚCIOWE

 •  Zapotrzebowanie/zwrot znaków - składki członkowskie 2023   PDF  XLSX
 •  Rozliczenie przyjętych wpłat od członków PZW - Lista wpłat  PDF
 •  Oświadczenie o stopniu znacznym  PDF

 

 ROZLICZANIE I FINANSE

 • Raport finansowy koła -  PDF    XLS
 • Preliminaż budżetowy na 2023  PDF    XLSX
 • Protokół kontroli kasy Komisji Rewizyjnej  PDF   DOC
 • Protokół likwidacji majątku trwałego   PDF SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego  DOC   PDF
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  DOC    PDF 
 • Protokół z przeprowadzonej kontroli opłacania składek członkowskich  DOC   PDF EGZAMINY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

 • Zaświadczenie o zdanym egzaminie.  PDF
 • Protokół z egzaminów i zestawienie wydanych zaświadczeń   PDF 
 • Skład komisji Egzaminacyjnej w kole   DOC    PDF
 • Regulamin Komisji Egzaminacyjnej na Kartę Wędkarską   PDF ODZNACZENIA

 • Wniosek o nadanie odznaczenia PZW (drukować dwustronnie)   DOC   PDF 
 • Wniosek o nadanie Członka Honorowego PZW (drukować dwustronnie)  PDF 
 • Regulamin o nadanie medalu honorowego za zasługi dla PZW  PDF
 • Wniosek o nadanie odznaczenia Wzorowy Młodzy Wędkarz  DOC   PDF 
 • Regulamin nadawania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz   PDF ORGANIZACJA I EWIDENCJA

 • Regulamin Organizacyjny Koła PZW  PDF
 • Regulamin Oceny Kół PZW Okręg w Zielonej Górze  PDF
 • Wykaz władz Koła (drukować dwustronnie)  WORD   PDF
 • Karta Ewidencyjna Wędkarza   PDF
 • Oświadczenie o zmiane danych wędkarza  PDF
 • Lista osób przetwarzających dane osobowe w kołach  PDF
 • Oświadczenie administratora prezentacji Koła PZW w portalu www.pzw.org.pl  PDF
 • Wzór delegacji  PDF
 • Druk delegacji dwustronny  PDF
 • Ewidencja przebiegu pojazdu   PDF
 • Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów osobowego do celów służbowych   WORD   PDF
 • Umowa o udostępnienie samochodu  WORD  PDF
 • Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu skarbnika do celów służbowych  PDF
 • Umowa skarbnika  PDF   WORD


 WNIOSKI

 • Wniosek do komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód  PDF
 • Decyzja na odstępstwo przy połowie suma   PDF
 • Wniosek kandydata na licencję sędziowską - Krajową   PDF RODO

 • Szkolenie Ochrona Danych Osobowych - prezentacja
 • Lista osób przetwarzających dane osobowe w kołach - pobierz