Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Druki dla Kół

 

Regulamin Organizacyjny Koła PZW

Regulamin Oceny Kół PZW Okręg w Zielonej Górze


 

1. Formularz Walnego Zebrania Koła 2021 PDF.

2. Zapotrzebowanie/zwrot znaków - składki członkowskie 2020  TUTAJ  TUTAJ

3. Rozliczenie przyjętych wpłat od członków PZW - Lista wpłat PDF

4. Raport finansowy koła - PDF DOC XLSX

5. Zestawienie egzaminów na kartę wędkarską. DOC  PDF

6. Zaświadczenie o zdanym egzaminie.

7.  Protokół z egzaminów.    |   Regulamin Komisji Egzaminacyjnej na Kartę Wędkarską

8. Ankieta klubu wędkarskiego. 

9. Ewidencja przebiegu pojazdu.  DOC    PDF

10. Wniosek o nadanie odznaczenia PZW (należy drukować dwustronnie)

      Wniosek o nadanie Członka Honorowego PZW (należy drukować dwustronnie)

11. Pismo przewodnie na OZD 2021   PDF

12. Ordynacja wyborcza 2021  PDF 

13. Uchwała w sprawie zwołania WZK 2021   PDF

14. Wzór regulaminu zebrania Koła 2021  PDF

15. Lista delegatów na OZD 2021   PDF

16. Oświadczenie o niekaralności członków władz i organów koła  PDF

17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2021   PDF

18. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 2021   PDF

19. Protokół z konstytuującego się Zarządu Koła PZW 2021   PDF

20. Porządek obrad walnego zebrania 2021.  PDF

21. Protokół kontroli finansowej 2020 - PDF  

22. Protokół komisji mandatowej 2021.   PDF

23. Protokół komisji uchwał i wniosków 2021   PDF

24. Kwestionariusz delegata PDF  i zastępcy delegata PDF  na OZD 2021 r.

25. Wykaz Władz Koła (drukować dwustronnie)   PDF

26. Formularz informacyjny WZK.   PDF

27. Wniosek do komisji zagospodarowania i ochrony wód

28. Karta Ewidencyjna Wędkarza.

29. Preliminarz budżetowy 2022 - 

 Założenie do preliminarza

- Aktualizacja 08.09.2021r.  Preliminarz na 2022 Preliminarz na 2022 do elekt. wypełnienia

 - Protokół Komisji rewizyjnej - Protokół kontroli dotyczący salda finansowego PDF   doc

30. Lista osób przetwarzających dane osobowe w kołach

31. Oświadczenie zleceniobiorcy do umowy na 2017 rok.

32. Oświadczenie o zmiane danych wędkarza

33. Decyzja na odstepstwo przy połowie suma

34. Szkolenie Ochrona Danych Osobowych - prezentacja

35. Lista osób przetwarzających dane osobowe w kołach - pobierz

36. Regulamin i wniosek o nadanie medalu honorowego za zasługi dla PZW

37. Oświadczenie administratora prezentacji Koła PZW w portalu www.pzw.org.pl

38. Skład komisji Egzaminacyjnej w kole - pobierz

39. Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów osobowego do celów służbowych - pobierz

40. Protokół - Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego jednostkowe / zbiorcze TUTAJ TUTAJ

41. Protokół z przeprowadzonej kontroli opłacania składek członkowskich ogólnozwiązkowych
przez władze i organy Koła PZW WORD  PDF

 

42. Karta zgłoszenia zawodów wędkarskich  ECEL   PDF

 

Porozumienie Polsko - Niemieckie

Lista sprzedanych zezwoleń międzynarodowych

Rejestr jednodniowy niemiecki

Rejestr roczny niemiecki

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin