Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów

W dniu 27 luty 2022 r. odbędzie się XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów w WOSiR Drzonków.

Materiały:

Sprawozdanie za kadencję 2017-2021 wraz ze sprawozdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz programem działania na lata 2022-2025.

Projekt Regulaminu Obrad.

Ordynacja Wyborcza dla Okręgów uchwalona przez Zarząd Główny.

 

 

 

Uchwała XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Okręg w Zielonej Górze z dnia 27.02.2022 r.


XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów PZW Okręg w Zielonej Górze, po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji i rozpatrzeniu wniosków, przyjmuje uchwały w sprawie:

1. zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad XXIX OZD

2.

zatwierdzenia sprawozdań władz i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze
3. udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze
4. ustalenia składu liczbowego Zarządu oraz organów Okręgu PZW w Zielonej Górze
5. zatwierdzenia wniosku Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze na "Członków Honorowych PZW"
6. zatwierdzenia programu działania Okręgu PZW w Zielonej Górze na lata 2022-2025
7. wyboru władz i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze na kadencję 2022-2025
8. wyboru delegatów i ich zastępców na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów
9. uchylenia uchwały XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów w sprawie zakazu połowu uklei na zawodach wędkarskich z wyłączeniem zawodów mistrzowskich
10. uchylenia uchwały Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze nr 7/11/2018 z dnia 5.11.2018

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin