Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ubezpieczenie wędkarzy na 2021 r.

Informujemy, że od stycznia 2021 r. wszyscy  wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW Zielona Góra objęci są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w firmie PZU


Ubezpieczenie obejmuje członków PZW Okręg w Zielonej Górze od momentu opłacenia składki członkowskiej.

W przypadku szkody należy niezwłocznie:

 

1) zgłosić się do Okręgu PZW w Zielonej Górze w celu wystawienia potwierdzenia opłacenia skadek członkowskich.

2) udać się do najbliższego oddziału PZU z otrzymanymi zaświadczeniami oraz dokumentacją medyczną.

Numer polisy/ umowy: 1036635451


Informujemy, że ubezpieczenie obejmuje:


Wypadki zaistniałe podczas indywidualnego lub zbiorowego statutowego wypełniania obowiązków przez członków PZW, korzystania z wód - wędkarstwo o charakterze sportowo - rekreacyjnym w tym m. in. uprawianie sportu wędkarskiego, rekreacyjne korzystanie z wód, uczestnictwa w imprezach, w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze PZW oraz w drodze do i z miejsca ubezpieczenia.


Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków powstałych podczas pozostałych czynności życia prywatnego, jak również powstałych podczas jakiejkolwiek pracy.

Dotyczy tylko życia i zdrowia osoby, która zapłaciła składki.

Zakres Terytorialny - Polska

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin