Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

❓ Zasady Wędkowania - Regulamin - Wykaz Wód

 

Zasady Wędkowania na 2023 r. - PZW Okręg w Zielonej Górze

 

Wykaz Wód na 2023 r. - PZW Okręg w Zielonej Górze

 

>> Regulamin PZW uchwalony przez Zarząd Główny<<


>> ZAKAZ WĘDKOWANIA lub CZASOWE OGRANICZENIA W WĘDKOWANIU <<

 

 

TROLLING:

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE METODY TROLLINGU NA WSZYSTKICH AKWENACH OKRĘGU POWYŻEJ 30 HA, Z WYŁĄCZENIEM JEZIORA ŁAGOWSKIEGO.

 

PŁYWANIE:

- Wapna Brzezie k. Pomorska – Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających.

- Wapna Jordanowo – 2 wyrobiska - Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających.

 

SUM:

ODSTĘPSTWO OD ZAKAZU POŁOWU RYB Z GATUNKU SUM EUROPEJSKI

Odstępstwa w sprawie połowu suma europejskiego:

 • Decyzja do 31 maja 2023 - Wapno Jordanowo oraz Wapna Brzezie k. Pomorska - pobierz

 • Decyzja do 31 maja 2023Jezioro Borek - pobierz
 • Decyzja do 31 maja 2024 - Zbiornik Betonówka - Tuplice - pobierz
 • Decyzja do 31 grudnia 2024 - pobierz

  - jezioro Złoty Potok, powiat świebodziński,

  - jezioro Graniczne, powiat krośnieński,

  - jezioro Klików, powiat zgorzelecki/żagański
 • Decyzja do 31 maja 2025 - Zalew Karaś - pobierz
 • Decyzja do 31 grudnia 2025 - Glinianka Gęstowice - pobierz

Każda osoba dokonująca połowów suma poza okresem, wymiarem i limitem ochronnym zobowiązana jest do posiadania przy sobie kserokopii zezwolenie Marszałka.

Ponadto osoby korzystające z ww. zezwolenia zobowiązane są do dokonania wpisu do rejestru połowów bezpośrednio po jego dokonaniu (złowieniu) odnotowując każdorazowo ilość i asortyment ryby oraz zgłoszenie po zakończeniu połowu do Zespołu Zagospodarowania Wód Biura Okręgu (tel. 68 453 7335, 694 445 129, 605 630 515).

 

 

Nie wolno wędkować w następujących obrębach ochronnych i okresach:

- Jezioro Borek (Kosarzyn) - 50 m po lewej i 50 m po prawej stronie wypływu z niego Strugi Steklnik oraz 50 m w głąb jeziora od tego miejsca. Zakaz połowu od 15 lutego do 15 czerwca każdego roku.

- J. Ilno (Torzymskie) – na odcinku od plaży miejskiej do ujścia Ilanki 20 m w głąb akwenu. Zakaz połowu przez cały rok.

- Jezioro Pniów – połów dopuszczony jedynie z brzegów zachodnich – Rezerwat „Dolina Ilanki”

- J. Moczydło (Osiecznica) wzdłuż północnowschodniej części linii brzegowej jeziora licząc od północnego pomostu kąpielowego na głębokość 40 m od brzegu na długości 350 m linii brzegowej. Zakaz połowu od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

- Bóbr - na odcinku od wysokości kolektora ciepłej wody przerzuconego przez ten ciek w Żaganiu do wysokości wodowskazu IMGW w Żaganiu oraz kanał energetyczny Bobru od wody dolnej jazu EW Żagań II. Zakaz połowu przez cały rok.

- Ilanka – od południowych granic Rezerwatu „Dolina Ilanki” na tej rzece znajdującej 750 m powyżej mostu na drodze gruntowej Torzym – Kownaty do ujścia lewostronnego dopływu w granicach działki nr 26 obręb Pniów. Zakaz połowu obowiązuje cały rok

- Młynówka- od jazu przy ul. Młynarskiej w Szprotawie do ujścia do rzeki Szprotawy oraz Szprotawa (Szprota) od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskiego do ujścia do Bobru. Zakaz połowu przez cały rok.

- Odra na odcinku od ujścia Strumienia (Łomianki) do ujścia Nysy Łużyckiej. Zakaz obowiązuje w okresie 1 listopada do 31 marca każdego roku.

- Pliszka - od mostu na drodze gruntowej Drzewce Kolonia - Kłodnica koło ruin dawnego młyna Zamęt do mostu na drodze gruntowej w Kosobudkach. Zakaz połowu przez cały rok.

- Raduszczanka - od Przepompowni nr 3 do ujścia do Zbiornika zaporowego Raduszec Stary. Zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 maja.

- Starorzecze Krępa - wschodnie oraz północno – wschodnie brzegi. Zakaz połowu obowiązuje cały rok.

 

- Starorzecze - Przyborów (od cmentarza do kładki) - TARLISKO OD 01.04 DO 31.05 (co roku)

- Jez. Święte (Krutla) – część południowo – zachodnia jeziora. Granice obrębu biegną wzdłuż linii
brzegowej jeziora rozciągającej się na odcinku 130 m wzdłuż brzegu na wschód od wypływu rzeki Pintus oraz na odcinku 300 m od tego wypływu wzdłuż zachodniego brzegu jeziora oraz w głąb jeziora do linii
prostej łączącej powyższe odcinki. Zakaz połowu obowiązuje cały rok.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin