Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

WZK 2022 r.

W załączeniu Spis Kół i obsługujących wraz numerami kontaktowymi w celu ustalenia terminu i miejsca zorganizowania Walnych Zgromadzeń. 

W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt z obsługującym a następnie kontakt z Biurem Okręgu z informacją o terminie i miejscu spotkania. 

Sukcesywnie aktualizowany też będzie spis terminów Walnych Zgromadzeń.

 

 

>> AKTUALNA LISTA TERMINÓW I NUMERÓW TELEFONÓW <<

 

 

Poniżej lista dokumentów na WZK:

 

 Pismo przewodnie WZK 2022

 Uchwała PZW Okręg w Zielonej Górze o kampanii WZK w kołach

 Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PZW

 Porządek obrad

 Regulamin WZK

 Protokół Komisji Mandatowej

 Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 

 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 Formularz Obsługi WZK

 Aktualny wykaz władz (drukować dwustronnie)

 

Finansowe

 

 Protokół kontroli kasy Komisji Rewizjnej

 Preliminaż na 2023 r.