Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Mapa porozumień na rok 2021 - Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim

 • Okręg Nadnotecki PZW w Pile - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości: (100,- zł – wody nizinne połów z brzegu lub 112,- zł – wszystkie wody, połów wszystkimi dozwolonymi metodami + łódź) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 100,- zł, wody górskie i nizinne: 112,- zł

 • Okręg PZW w Chełmie - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Ciechanowie - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Częstochowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Elblągu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości: (100,- zł – wody nizinne lub 130,- zł wody górskie) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody górskie: 130,- zł, wody nizinne: 100,- zł

 • Okręg PZW w Jeleniej Górze - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości 100,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 100,- zł

 • Okręg PZW w Kaliszu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości 90,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 90,- zł

 • Okręg PZW w Kielcach - porozumienie na wody nizinne

  porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Koszalinie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 120,- zł, wody górskie i nizinne: 140,- zł

 • Okręg PZW w Legnicy - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości 120,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 120,- zł

 • Okręg PZW w Lublinie - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Olsztynie - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości 120,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 120,- zł

 • Okręg PZW w Radomiu - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Wędkarze, którzy chcą dokonywać amatorskiego połowu ryb ze środka pływającego na dopuszczonych do takiego połowu wodach Okręgu PZW w Radomiu, zobowiązani są do zaopatrzenia się w dodatkowe nieodpłatne zezwolenie na połów ze środka pływającego, które jest dostępne na stanicy wędkarskiej PZW w m. Brudnów 7, gm. Wieniawa – kontakt telefoniczny: 608 – 200 – 107.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Siedlcach - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Skierniewicach - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Szczecinie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości: (75,- zł – wody nizinne połów z brzegu, 93,- zł – wody nizinne i górskie połów z brzegu, 20,- zł – wody nizinne i górskie wszystkimi dozwolonymi metodami dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami) dopłaty: 60,- zł połów z jednostek pływających, 120,- zł troling) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 75, wody górskie i nizinne: 93

 • Okręg PZW w Tarnobrzegu - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • Okręg PZW w Tarnowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości 90,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 90,- zł

 • Okręg PZW w Wałbrzychu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia w danym Okręgu PZW składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości 110,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 110,- zł

 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • PZW Okręg w Białej Podlaskiej - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne w opcji tzw. „10/10". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniającej w wysokości 10,- zł i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką. Wykaz wód udostępnionych wód w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody nizinne: 10,- zł

 • PZW Okręg we Wrocławiu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie na ogólnodostępne wody nizinne i górskie w opcji tzw. „50/50". Członkowie po wniesieniu składek pełnych w swoim macierzystym Okręgu PZW, w ramach zawartego porozumienia nabywają prawo do indywidualnego wykupienia składki na ochronę i zagospodarowanie wód ulgowej w wysokości: (110,- zł – wody nizinne i górskie, 20,- zł – wody nizinne i górskie dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami) i otrzymania rocznego zezwolenia na prowadzenie amatorskiego połowu ryb wędką w formie papierowej (w Biurze ZO PZW w Piotrkowie Trybunalskim) lub elektronicznego dokonania opłaty stosownych składek i otrzymania zezwolenia poprzez system elektroniczny Okręgu PZW we Wrocławiu „e-zezwolenia”. Przy wyborze formy elektronicznej nabycia zezwolenia doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10,- zł. Wykaz wód udostępnionych w ramach zawartego porozumienia oraz obowiązujące zasady prowadzenia połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 110,- zł

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Zdjęcia z galerii