Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Mapa porozumień na rok 2021 - Okręg PZW w Tarnobrzegu

 • Okręg Nadnotecki PZW w Pile - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Udostępnia wszystkie wody ogólnie dostępne. Ulgowa składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (wszystkie wody, wszystkie metody i łódź) wynosi 112 zł oraz składka niepełna ( nizinna bez łodzi ) wynosi 100 zł. Taką składkę płacą zainteresowani wędkarze Okręgu Tarnobrzeg, natomiast wędkarze Nadnoteckiego Okręgu PZW wnoszą składkę ulgową Okręgu PZW w Tarnobrzegu na wszystkie wody w wysokości 125 zł oraz niepełną tzw. „rzeki” w wysokości 75 zł.

  Dopłata na wody nizinne: 100 złotych, wody górskie i nizinne: 112 złotych

 • Okręg PZW w Chełmie - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Ciechanowie - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Częstochowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód, na których obowiązują dodatkowe składki. Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują ustalony w Okręgach system ulg. Prawo do wędkowania mają członkowie umawiających się Okręgów po wniesieniu w macierzystych Okręgach składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości ustalonej przez dany Okręg.
 • Okręg PZW w Kielcach - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Lublinie - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Olsztynie - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Olsztyn i Okręgu PZW Tarnobrzeg. Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia okręgowej składki ulgowej na wody nizinne w Okręgach zawierających porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu. - członkowie Okręgu PZW Olsztyn wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg w wysokości 75 zł, - członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Olsztyn w wysokości 120 zł.

  Dopłata na wody nizinne: 120 złotych

 • Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Radomiu - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Siedlcach - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Skierniewicach - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Tarnowie - porozumienie na wody nizinne

  Udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł i odwrotnie - wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 90 złotych. Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych. Ponadto umawiające się strony postanawiają: Okręg Tarnów udostępni wędkarzom Okręgu Tarnobrzeg rzekę Wisłę – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki po wniesieniu dodatkowej składki okręgowej w wysokości 50 zł. Okręg Tarnobrzeg udostępni wędkarzom Okręgu Tarnów po wniesieniu dodatkowej składki okręgowej w wysokości 50 zł. odcinek rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanał El. Połaniec.

  Dopłata na wody nizinne: 75 złotych

 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • PZW Okręg w Białej Podlaskiej - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • PZW Okręg we Wrocławiu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Wrocław i Okręgu PZW Tarnobrzeg. Członkowie wymienionych okręgów po wniesieniu pełnej rocznej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz niepełnej wraz z uzupełnieniem do pełnej w macierzystych okręgach mają prawo do wykupienia ulgowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie. Ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości: - członkowie Okręgu PZW w Tarnobrzegu wnoszą składkę w wysokości 110,00 zł. - członkowie Okręgu PZW we Wrocławiu wnoszą składkę w wysokości 75 zł. - członkowie PZW Okręgu w Tarnobrzegu odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” wnoszą składkę w wysokości 20 zł. Porozumienie nie obejmuje ulg w składkach okręgowych. W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 zezwolenia na wędkowanie dla członków Okręgów wydawane będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system e-zezwoleń zgodnie z jego zasadami, dokonując płatności przez internet, do której będą doliczane obowiązujące prowizje, które wynoszą 10 zł. Zezwolenia na wędkowanie nie będą wydawane w formie papierowej.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 110 złotych

Zdjęcia z galerii