UWAGA! - Przyjmowanie terminów zawodów do rejestru zawodów na 2024r. - ETAP III – kluby i dodatkowe zawody – WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, że udało się zakończyć Etap II krok V (ostatni) wprowadzania zawodów do rejestru wśród wylosowanych kół.

 

Przystępujemy do etapu III jakim jest wprowadzenie terminów zawodów klubów oraz uzupełnienia zawodów kół o dodatkowe terminy.

 

  1. Kluby Wędkarskie mogą przesłać swoje terminarze do 12.02.2024 r. (włącznie - Poniedziałek) i będą wprowadzone jako pierwsze.

 

  1. Następnie koła oraz kluby mogą uzupełnić terminy o dodatkowe zawody od dnia 15.02.2024 r. (czwartek – nie wcześniej), które będą wprowadzane w kolejności nadsyłania zgłoszeń o dodatkowe zawody.

 

UWAGA! – dodatkowe zawody nadesłane przed 15.02.2024 r. jako uzupełnienie terminarza przez koła i kluby nie będą brane pod uwagę i nie zostaną wprowadzone. Ma to na celu wyrównanie szans zgłoszenia zawodów przez wszystkich w odpowiednim czasie, a także ze względów organizacyjnych.

 

Do tego czasy należ zapoznać się z rejestrem wprowadzonych zawodów >>REZERWACJA ŁOWISK NA ZAWODY<<

 

Zgłoszenia dodatkowych zawodów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres sport@pzw.zgora.pl i tylko w takiej formie będą przyjmowane, ponieważ w bardzo łatwy sposób można ustalić kolejność nadesłania zgłoszeń i w razie wątpliwości wykazać równość wobec wszystkich.