Zakaz wędkowania na terenie Portu Cigacice

Przypominamy, że zgodnie z zapisami REGULAMINU ODRZAŃSKIEJ PRZYSTANI TURYSTYCZNEJ „PORT CIGACICE”, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia  Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  „Sulechowianka” w Sulechowie Nr SA.0012.9.2022 z dnia 29.03.2022 r. zabronione jest wędkowanie w obrębie nabrzeży cumowniczych oraz z pomostów i wody na terenie portu – szczegółowy teren objęty zakazem wskazany jest w załączniku. Jednocześnie informujemy, że osoby łamiące zapisy niniejszego regulaminu mogą zostać ukarane mandatem karnym przez policję lub inne służby.