Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

FUNKCJONOWANIE BIURA ZO W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Z uwagi na zagrożenie kraju wirusem SARS-CoV-2, określanym, w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) jako COVID-19, Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze oraz dyrektor biura realizując przepisy ogólne i szczegółowe tej ustawy oraz włączając się w działania profilaktyczno-zapobiegawcze, wprowadzają z dniem 16 marca 2020r. na okres do 31 marca 2020r. następujące ograniczenia w obsłudze interesantów przez biuro PZW Okręg w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 9:1.       Obsługę interesantów w godzinach pracy biura, tj.: w poniedziałki od 8-16, od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00 ograniczyć do formy telefonicznej z wykorzystaniem służbowych telefonów komórkowych oraz formy elektronicznej  poprzez służbowe skrzynki e-mail.

2.       Ograniczenie bezpośrednich kontaktów z petentami do niezbędnego minimum, po wcześniejszym uzgodnieniu takiej  potrzeby drogą telefoniczną lub mailową.

3.       Zawieszenie obsługi kasowej skarbników i strażników SSR. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w formie przelewów bankowych.

4.       Przekazywanie „Rozliczeń rozprowadzonych składek znaków i druków wartościowych" przez skarbników do biura wyłącznie drogą elektroniczną (skany rozliczeń) i przesyłkami pocztą tradycyjną, lub za pośrednictwem skrzynki podawczej na zewnątrz przy wejściu do biura wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.

5.       Pobieranie uzupełniające znaków przez skarbników wyłącznie po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną dnia i godziny odbioru oraz wcześniejszym podaniu wielkości zapotrzebowania. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru następować będzie przy zachowaniu ustalonych wewnętrznie środków ostrożności i maksymalnym ograniczeniu bezpośrednich kontaktów.

6.       Rozliczenia strażników SSR na zasadach analogicznych jak w przypadku skarbników, z ograniczeniem kontaktów do niezbędnego minimum.

7.       Zawiesza się rozprowadzanie składek uzupełniających i okręgowych dla członków innych okręgów poprzez biuro Okręgu oraz sprzedaży przez pracowników w biurze zezwoleń międzynarodowych na wody LAV. W dalszym ciągu zezwolenia międzynarodowe dostępne są u skarbników przygranicznych kół.

8.       Sprzedaż składek okresowych wyłącznie za pośrednictwem zakładki na stronie internetowej lub wpłat bankowych na ustalonych wzorach formularzy wpłat opublikowanych na stronie internetowej Okręgu.

9.       Zawiesza się do odwołania organizację wszelkich spotkań w Sali konferencyjnej biura lub innych pomieszczeniach biurowych.

10.   Ze sprawami nie wymagającymi pilnego załatwienia proszę wstrzymać się do czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego.

11.   Zalecenia w sprawie organizacji imprez wędkarskich różnych szczebli zostaną podane w oddzielnym dokumencie. Proszę o bezwzględne przestrzeganie, ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad profilaktyczno-zapobiegawczych przez wszystkich zainteresowanych. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

 

Dyrektor biura Prezes ZO
Wojciech Raunke Mirosław Kamiński

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin