Czyn społeczny 18-05-2024

W sobotę 18 maja 2024 odbył się czyn społeczny , którego celem było posprzątanie łowiska znajdującego się pod opieka naszego koła. Udało się również wykosić teren przylegający bezpośrednio do ławek. W czynie wzięło udział 6-ciu członków naszego koła. Podziękowania dla Wojtka Kołakowskiego za użyczenie kosy spalinowej i Kazia Mazura za naprawę zdewastowanych ławek.