GPO Method Feeder Parami na 2024 r. - Potwierdzenie udziału – Opłata startowa - przypomnienie

Zespoły, które uzyskały awans do cyklu zawodów na rok 2024 muszą potwierdzić swój udział do 8 kwietnia 2024 r. Potwierdzeniem udziału w GPO MF na 2024 jest dokonanie opłaty startowej w kwocie 700 zł za drużynę na konto bankowe PZW Okręg w Zielonej Górze.

 

 LISTA STARTOWA - GRAND PRIX OKRĘGU METHOD FEEDER NA 2024 r.

Uwaga: Kwotę 700 zł należy wpłacić na konto bankowe:

BNP Paribas Bank Polski S.A. Oddział w Zielonej Górze:

96 1750 1149 0000 0000 0257 8212

w tytule:  GPMF Parami 2024 koło/nazwa drużyny, nazwisko imię 1 – nazwisko imię 2

 

PROSIMY O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI.

 Termin wniesienia opłaty do 8.04.2024 r.

 

 W przypadku braku wniesienia opłaty startowej w terminie przez drużyny z listy startowej nastąpi uzupełnienie listy z drużyn, które zajęły dalsze miejsca w eliminacjach. Zasada uzupełniania listy startowej na GPO MF na 2024 r. przedstawia się następująco:

- w przypadku rezygnacji lub braku opłaty drużyny, która brała udział w eliminacjach uzupełnienie nastąpi z kolejnych miejsc zajętych w tej samej grupie eliminacyjnej, aż do wyczerpania wszystkich miejsc w danej grupie. W przypadku wyczerpania miejsc w grupie uzupełnienie nastąpi z innej grupy z pierwszych możliwych kolejnych miejsc.

 

- w przypadku rezygnacji lub braku opłaty drużyny, która uzyskała awans z cyklu GPO MF za 2023 r. uzupełnienie nastąpi również z listy drużyn biorących udział w eliminacjach lecz zgodnie z osiągniętym wynikiem z eliminacji w następującej kolejności:

- zajęte miejsce w eliminacjach

- w przypadku takiego samego miejsca w eliminacjach decyduje suma punktów sektorowych

- w przypadku takiej samej ilości pkt. sektorowych decyduje ilość wyższych miejsc zajętych w sektorach

- następnie suma złowionych ryb

 wg. poniższej listy.

KOLEJNOŚĆ UZUPEŁNIANIA LIST STARTOWEJ WG. ZAJĘTEGO MIEJSCA W ELIMINACJACH.

 

UWAGA:

Prosimy zespoły, które uzyskały awans lecz z różnych przyczyn wiedzą, że nie będą mogły wziąć udziału w przyszłorocznym cyklu zawodów prosimy o przesłanie wiadomości o rezygnacji z cyklu zawodów na adres mailowy sport@pzw.zgora.pl W wiadomości prosimy umieścić tel. kontaktowy.