Posiedzenie Prezydium ZG PZW - kwiecień 2024


26 kwietnia 2024 r. w siedzibie ZG PZW w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczyła Prezes ZG – kol. Beata Olejarz. W obradach  uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Ireneusz Strojewski, Rzecznik dyscyplinarny ZG – kol. Jacek Grobelny i członek ZG – kol. Leszek Czarnyszewicz. 

Przyjęto przedstawiony przez Prezesa ZG porządek obrad a następnie zatwierdzono protokoły z ostatnich posiedzeń Prezydium ZG.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał.
Na wnioski Głównego Kapitanatu Sportowego, które przedstawił kol. Dariusz Ciechański Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży podjęto uchwały zmiany w części 6 Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW, powołania kadry PZW w dyscyplinie podlodowej na 2025 rok oraz uchwałę o nadaniu stopnia Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. 

Kol. Edward Fornalik – Przewodniczący Głównej Komisji Odznak przedstawił wnioski i projekty uchwał pod głosowanie w sprawie przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW oraz nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Chełmie, Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Jeleniej Górze, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Siedlcach i Szczecinie.

W punkcie porządku obrad dot. informacji z prac komisji problemowych Kol. Beata Olejarz poinformowała o trwających spotkaniach w PGW Wody Polskie, na których dyskutowane są sprawy związane z procedurami prowadzenia gospodarki wędkarsko-rybackiej, zapisami umów na użytkowanie obwodów rybackich, a także przygotowywanego przez Wody Polskie „Programu – Planu odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry”.

Na zakończenie spotkania, kol. Dariusz Dziemianowicz – Sekretarz ZG przedstawił propozycje zagadnień związane ze strefowymi spotkaniami przedstawicieli Zarządu Głównego z Delegatami z Okręgów PZW. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w maju br., na którym konsultowane będą zmiany do Statutu PZW.

[MM]