Program „ Odbudowa Środowiska Ichtiofauny Rzeki Odry” c.d. konsultacji


W dniu 23 kwietnia 2024 r. w formie wideokonferencji odbyło się drugie robocze spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i Okręgów PZW z Gorzowa Wlk., Legnicy, Katowic, Opola, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego.
 
Omawiano zgłoszone przez PZW, do przygotowywanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu programu „Odbudowy Środowiska Ichtiofauny Rzeki Odry”, propozycje działań w obwodach rybackich obejmujących wody Odry .

Zgłoszone propozycje odnosiły się m.in. do działań w zakresie:
- inwentaryzacji, pod kątem ich drożności, budowli wodnych, przepławek i innych przeszkód,
- wytypowania miejsc umożliwiających schronienie się ryb w przypadku zatrucia rzeki, tzw. refugiów,
- potrzeby utworzenia i utrzymywania na ośrodkach zarybieniowych stad tarlaków cennych dla dorzecza Odry gatunków ryb,
- wsparcia interwencyjnych działań zarybieniowych, 
- oraz koniecznych zmian w uregulowaniach proceduralnych potrzebnych zarówno w chwili obecnej , jak również w przypadku wystąpienia stanu kryzysowego. 

Część ze zgłoszonych przez PZW postulatów zostało uznane za zasadne i ma zostać uwzględnione w Programie. 

Kolejne spotkanie zaplanowano na pierwsza połowę maja br. Będziemy informować o jego wynikach.

[MM]