Spotkanie z Prezesem PGW Wody Polskie

7 maja 2024 r. przedstawiciele Zarządu Głównego – Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód kol. Wiesław Heliniak i Sekretarz ZG kol. Dariusz Dziemianowicz spotkali się z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Panią Joanną Kopczyńską. 
Podczas wizyty w siedzibie PGW WP, która mała roboczy charakter, omawiano sprawy związane z bieżącą sytuacją występującą na Kanale Gliwickim. 

Zaapelowaliśmy o podjęcie w trybie pilnym koniecznych działań ze strony instytucji Państwa odpowiedzialnych za stan wód w kraju, a także wdrożenie rozwiązań, które zapobiegną takim sytuacjom w przyszłości. 
W sytuacji kryzysowej, której jesteśmy świadkami, kluczowe jest szybkie i skuteczne działanie organów Państwa.

Kolejny punkt rozmów dotyczył bieżących problemów związanych z użytkowaniem obwodów rybackich i procedurami wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Prezes PGW Wody Polskie zadeklarowała pomoc i współpracę ze strony kierowanej przez nią instytucji, zarówno na szczeblu centralnym i regionalnym.

 

[MM]