Spotkanie Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jackiem Czerniakiem

W dniu 23 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie członków Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej z nowo mianowanym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jackiem Czerniakiem. 

W imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w pracach zespołu uczestniczy kol. Beata Olejarz Prezes ZG PZW.

Celem spotkania było zapoznanie ministra z członkami Zespołu i jego dotychczasową działalnością, a także zadaniami do których Zespół został powołany. 
Kolejno poszczególni członkowie prezentowali organizacje branżowe, które reprezentują.

Prezes Zarządu Głównego kol. Beata Olejarz podczas swojego wystąpienia, przedstawiła ministrowi działalność Polskiego Związku Wędkarskiego oraz problemy z jakimi aktualnie mierzy się nasze stowarzyszenie.

Dalsze rozmowy dotyczyły m.in. współpracy Zespołu z Departamentem Rybołówstwa MRiRW, procesów konsultacji oraz legislacji prawa krajowego UE w zakresie np. harmonogramu przeprowadzania naborów w Programie Operacyjnym Funduszy Europejskich dla Rybactwa 2021-2027, przygotowanych projektów przepisów dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzane w akwakulturze przez zwierzęta rybożerne i ogłaszania konkursów na użytkowanie obwodów rybackich.
 

[MM]