UWAGA! - ETAP II - Krok 4 - Przyjmowanie terminów zawodów do rejestru zawodów na 2024 r.

Informujemy, że udało się zakończyć etap wprowadzania zawodów do rejestru wśród wylosowanych z puli kół 41-60. Prosimy przedstawicieli kół odpowiedzialnych za terminarz zawodów kołowych o weryfikację pod kątem poprawności i ewentualnych konfliktów.

 

W związku z tym przystępujemy do kolejnego kroku etapu II jakim jest wprowadzenie zawodów kół z zakresu 61-80. Poprosimy koła z tego zakresu o przesłanie terminarzy z uwzględnieniem zawodów już wprowadzonych, które można zweryfikować z rejestrem >> Rejestr Zawodów na 2024 r.<<

 

Terminarze należy przesłać do 26 stycznia 2023 r. (piątek)  na adres mailowy sport@pzw.zgora.pl

Na tym etapie o przesłanie terminarzy proszone są koła/kluby:

61

Żagań 1

62

Sulechów 3

63

Klenica

64

Sieniawa

65

Wężyska

66

Żary 7

67

Kożuchów 1

68

Żary 1

69

Łęknica

70

Nowe Miasteczko

71

Siedlisko

72

Gozdnica

73

Szczaniec

74

Bobrowniki

75

Świebodzin 5

76

Radnica

77

Zielona Góra 5

78

Lubrza

79

Małowice

80

Zielona Góra 17

 

Przypominamy, że:

Po wprowadzeniu wylosowanych kół 61-80 następne w kolejności wylosowanego miejsca od 81 do 102  na podstawie kolejnych komunikatów, będą miały min. 3 dni od ogłoszenia na przesłanie swoich terminarzy.

 

Nieprzesłanie terminarza w wyznaczonym terminie skutkować będzie przesunięciem na koniec kolejki wprowadzania do rejestru.

 

W międzyczasie terminarz udostępniony na stronie na bieżąco będzie aktualizowany aby w poszczególnych etapach przesyłania było jak najmniej konfliktów.

 

Zgłoszenia najlepiej dokonywać na drukach do tego przygotowanych załączonych na stronie pod rejestrem zawodów. W zgłoszeniu należy obowiązkowo podać godzinę rozpoczęcia i zakończenia, planowaną ilość uczestników oraz rodzaj zawodów (np. spławik, spinning).

 

 Po wprowadzeniu wszystkich terminarzy przystąpimy do etapu III jako uzupełnienie reszty zawodów w zależności od potrzeb.