UWAGA ! - Przyjmowanie terminów zawodów do rejestru zawodów na 2024 r. - wytyczne

Wiadomość kierowana do wszystkich rejonów, kół PZW Okręgu w Zielonej Górze.

W związku z opublikowaniem kalendarza imprez okręgowych na 2024 r. link do kalendarza:

https://zozgora.pzw.pl/sport/kalendarz-imprez-okregowych-na-2024-rok

informujemy wszystkich, że przyjmowanie zawodów do rejestru na wodach PZW Okręg w Zielonej Górze odbywać się będzie w dwóch etapach.

 

W pierwszym etapie przyjmowane będą zawody zgłoszone przez:

- Rejony, które mogą zgłosić max. 7 zawodów

- Koła, inne jednostki PZW Okręg w Zielonej Górze opiekujące się danym zbiornikiem wody, na którym zaplanowane są zawody.

W tym przypadku koło może zgłosić 3 zawody na każdej wodzie, którą się opiekuje. Przykładowo jeżeli koło opiekę sprawuje nad dwoma zbiornikami to może zgłosić 6 zawodów ale max. 3 na jednej wodzie.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez rejony oraz opiekunów akwenów mija 31 grudnia 2023 r. na adres poczty elektronicznej: sport@pzw.zgora.pl . Po tym terminie nadesłane zgłoszenia zostaną zweryfikowane z zespołem ochrony i zagospodarowania wód pod kątem prawidłowości zgłoszenia względem opieki i wprowadzone do rejestru.

 

W drugim etapie zawody przyjmowane będą wśród wszystkich kół i rejonów według rozlosowanej kolejności na podstawie uchwały Zarządu Okręgu o przyjmowaniu kolejności zawodów do rejestru:

>>Załącznik – Uchwała nr 09/12/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.<< - w sprawie określenia zasad zgłaszania zawodów wędkarskich Kół PZW Okręg w Zielonej Górze do rejestru zawodów.

LOSOWANIE KOLEJNOŚCI WPROWADZANIA ZAWODÓW NASTĄPI 14 GRUDNIA 2023 R. O GODZINIE 17:30 W BIURZE ZARZĄDU OKRĘGU, które będzie transmitowane na żywo na Facebooku PZW Okręg w Zielonej Górze -> https://www.facebook.com/pzwzgora/

 

- Etap I - KROK 1: po wylosowaniu kolejności wprowadzenia zawodów koła będą miały czas na przesłanie max. 7 terminów zawodów zaplanowanych na rok 2024 r.

Po losowaniu koła od 1 do 20 muszą przesłać swój terminarz do 7 stycznia 2024r. po czym nastąpi wprowadzanie zawodów do rejestru. Kolejne koła od 21-40 , itd. swoje zawody będą musiały przesłać na podstawie komunikatu o możliwości przesłania swoich terminów zawodów.

 

- Etap II - KROK 2: po wprowadzeniu według kolejności max. 7 zawodów koła będą mogły uzupełnić terminarz o resztę terminów zaplanowanych na 2024 r. W tej sprawie zostanie ogłoszona osobna informacja na internetowej stronie okręgowej.

 Zbiorniki wodne o zwiększonej presji organizacji zawodów takie jak Jez. Moczydło, Port Nowa Sól, Staw nr 3 Nowiniec można zgłosić tylko jeden raz wśród wymaganych siedmiu zawodów drugiego etapu.

 

Niedostosowanie się to wytycznych skutkować będzie przesunięciem na koniec kolejki wprowadzania do rejestru.

 

W razie wątpliwości przed wysłaniem terminarzy prosimy o kontakt telefoniczny 68 453 73 33.