UWAGA! - WYLOSOWANA KOLEJNOŚĆ WPROWADZANIA ZAWODÓW DO REJESTRU oraz WYTYCZNE

Dnia 14.12.2023 r. odbyło się losowanie kolejności wprowadzania terminów zawodów kołowych na 2024 r.

W załączniku poniżej przedstawiamy pełną wylosowaną kolejność wprowadzania terminarzy:

W związku z tym, że zaczęły napływać zgłoszenia kół, które są w dalszej kolejności wprowadzania jeszcze raz przypominamy poszczególne etapy i ich kroki tak aby nie przesyłać za wcześnie.

 

Ze względów organizacyjnych terminarze przesyłane poza wyznaczonymi datami określonymi w Etapach i krokach w nich zawartych nie będą brane pod uwagę.

 

Etap I do 31.12.2023 r. – Zgłoszenia od Rejonów oraz Kół i Jednostek terenowych, które chcą zgłosić zawody na akwenie nad którym sprawują opiekę (maksymalnie trzy zawody na każdym akwenie pod opieką).

 

Etap II – zgłoszenia po wylosowanej kolejności od 1.01.2024 r. (max. siedem terminów)

KROK 1 - od 1.01.2024 r. do 5.01.2024 r. – przyjmowanie i wprowadzanie terminarzy od kół wylosowanych od 1 do 20

Po wprowadzeniu na stronie internetowej okręgu pojawi się komunikat o przyjmowaniu zawodów od kolejnej grupy kół z zakresu 21-40, następnie 41-60, 61-80, 81-102

KROK 2 – przyjmowanie i wprowadzanie terminarzy od kół wylosowanych od 21 do 40 po ogłoszeniu komunikatu w tej sprawie

KROK 3 – przyjmowanie i wprowadzanie terminarzy od kół wylosowanych od 41 do 60 po ogłoszeniu komunikatu w tej sprawie

KROK 4 – przyjmowanie i wprowadzanie terminarzy od kół wylosowanych od 61 do 80 po ogłoszeniu komunikatu w tej sprawie

KROK 5 – przyjmowanie i wprowadzanie terminarzy od kół wylosowanych od 81 do 102 po ogłoszeniu komunikatu w tej sprawie

 

Etap III – cały rok – uzupełnianie terminarza o dodatkowe terminy według zapotrzebowania kół, klubów i innych organizatorów zawodów.

 

Terminy, w których ogranicza się organizację zawodów. Należy wziąć je pod uwagę przy planowaniu zawodów kołowych:

- Na  podstawie uchwały o kolejności wprowadzania zawodów do rejestru Kapitanat Sportowy wyznaczył wolne weekendy od zawodów na zbiorniku Port – Nowa Sól w 2024 r. Wyznaczone terminy to: 20-21 styczeń, 24-25 luty, 2-3 listopada, 21-22 grudnia.

- Trzeci weekend marca (16, 17 marca) dzień sprzątania łowisk. W tych dniach nie odbywają się zawody wędkarskie.

 

Rejestr zawodów będzie uzupełniany i aktualizowany w miarę możliwości.

PRZED PRZESŁANIEM TERMINARZA ZAWODÓW DO OKRĘGU NALEŻY SPRAWDŹ AKTUALNY REJESTR ZAWODÓW POD KĄTEM CZY ŁOWISKO NIE JEST JUŻ ZAREZERWOWANE.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ADRES sport@pzw.zgora.pl

 

Pomocne przy zgłoszeniach zawód będą druki jako karty zgłoszeniowe dostępne pod rejestrem zawodów.

Rejestr będzie dostępny na stronie internetowej Okręgu www.pzw.zgora.pl w dwóch miejscach:

STREFA WĘDKARZA -> REZERWACJA ŁOWISK NA ZAWODY   oraz

SPORT -> REZERWACJA ŁOWISK NA ZAWODY

Bezpośredni link do rejestru to: https://zozgora.pzw.pl/strefa-wedkarza/rezerwacja-lowisk-na-zawody